Posts

Image
Image
Image
Image
Image
പ്രൊഫ.കോഴിശ്ശേരി ബാലരാമൻ യുവപ്രതിഭ പുരസ്‌കാരം. ശില്പവും, പ്രശസ്തിപത്രവും  ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല യുവ സാഹിത്യകാരൻ രാമപുരം ചന്ദ്രബാബുവിനു സമ്മാനിക്കുന്നു
 രാമപുരം ചന്ദ്രബാബു, ചെമ്മനം ചാക്കോ സാറും ഭാര്യയും, കെ.നാരായണനും (കായംകുളം)
പ്രൊഫ.കോഴിശ്ശേരി ബാലരാമൻ യുവപ്രതിഭ പുരസ്‌കാരം. ശില്പവും, പ്രശസ്തിപത്രവും  ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല യുവ സാഹിത്യകാരൻ രാമപുരം ചന്ദ്രബാബുവിനു സമ്മാനിക്കുന്നു
Image